Historia naziemnej telewizji cyfrowej

www.cech-optykow.pl meble do przedszkoli

Telewizja naziemna w Polsce zmieniła całkowicie swoje oblicze w 2013 roku, kiedy został zakończony cały proces cyfryzacji. Proces ten rozpoczął się w 2006 roku.

Polegał on na wyłączaniu analogowych nadajników telewizyjnych i zastępowaniu ich nadajnikami cyfrowymi. Zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy doprowadziła do tego, że w jednej częstotliwości możliwe było zmieszczenie o wiele większej liczby kanałów, w o wiele wyższej jakości zarówno obrazu jak i dźwięku.

W całej Europie jako standard nadawania kanałów cyfrowych przyjęto DVB – Digital Video Broadcasting Project. Koniecznym więc stało się wyposażenie odbiorników telewizyjnych w specjalne dekodery DVB-T, aby możliwe było odbieranie sygnałów nadawanych w takich sposób.

Dekodery można zakupić oddzielnie, jako peryferyjne urządzenia podłączane do telewizora i anteny. Można również zakupić nowy telewizor, który został już fabrycznie wyposażony w odpowiedni odbiornik sygnału cyfrowego.

Zgodnie z zarządzeniami ustalonymi w Europie, do 2015 roku w każdym europejskim kraju zostanie wyłączona telewizja analogowa i każdy Europejczyk będzie odbierał telewizję w standardzie cyfrowym.